Verkningar- sol och skog

Galleri Hind 17-19 september 2021

VERKNINGAR – SOL OCH SKOG

Verkningar är skeenden, effekter.

Förlopp som följer av att något hänt. Yttringar av det som sker.

Något händer och förändras.

Livet pågår.

Vi kan behöva höja vår uppmärksamhet för att bli varse det som sker omkring oss. Det som synes stilla rör sig ofta på något sätt.

Solen med sitt ljus och sin värme är förutsättningen för allt liv här på jorden. Men solen är även skrämmande när vi känner dess okontrollerbarhet. Speciellt i dessa tider av klimatförändringar.

Det här är del II av utställningen VERKNINGAR. Del I är digital på Artworks.se:

VERKNINGAR – LJUS OCH TÖCKEN.